Fotografické služby

Fotografování rodinných událostí ( svatby, křtiny, oslavy)

Fotografování dětí ve školách a školkách ( besídky, školní představení, sportovní soutěže, zakončení roku apod.)

Fotografování různých kulturních a sportovních akcí ( vítání občánků, taneční kurzy, plesy, oslavy, výročí, sportovní utkání, závody, hasičské cvičení, obecní akce apod.)

Rozsah fotografování a digitální formát (JPEG,RAW,TIF,GIF,BMP apod.) podle požadavků zákazníka. Výstupem je DVD, popř. CD se snímky v plném rozlišení, popř. dle dohody se zákazníkem. Barevné nebo černobílé fotografie lze dodat v libovolném počtu  a libovolném formátu.

Snímky pro výrobu fotografií jsou pořizovány profesionálními digitálními fotoaparáty značky NIKON D3S, NIKON D800 a v případě požadavků zákazníka na výstupní medium kinofilm, pak analogovým profesionálním fotoaparátem NIKON F5. Dále je využívána řada profesionálních objektivů NIKKOR.Videoslužby

Zhotovení videozáznamu digitální kamerou CANON HD, popř. dvěmi kamerami z různých rodinných událostí ( svatby, křtiny, oslavy), videozáznamy ve školkách a školách ( školní akce, besídky, představení, zakončení roku apod.), dále videozáznamy kulturních, společenských a sportovních akcí ( vítání občánků, taneční kurzy, plesy, oslavy, výročí, sportovní utkání, závody, hasičská cvičení apod.).

Upravený a sestříhaný videozáznam, popř. doplněný o fotografie, bude dodán v digitální podobě na Vámi zvoleném médiu DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Blu-ray).

Rozsah zaznamenání akce a struktura zpracování záznamu bude realizována podle požadavků zákazníka vytýčených při projednávání objednávky. Veškerý videozáznam a focení budou pořizovány digitálně. Při sestřihu a zpracování bude zachována původní kvalita obrazu a zvuku. Je možno vyrobit libovolný počet kopií stejné kvality, které netrpí neduhy analogových zpracování a záznamů (obrazový a zvukový šum, drop outy).

 

Příklad: možný scénář svatby:

V nabídce našich služeb je focení a pořízení videozáznamu buď pouze svatebního obřadu nebo průběhu celého svatebního dne ( do cca 17:00 hod). Pro úspěšný bezproblémový průběh natáčení svatebního dne je potřeba konzultace s organizátorem svatebního dne pro včasné předvídání sledu událostí.

Příjezd kameramana a fotografa by měl být přibližně 90 minut před odjezdem na svatební obřad z místa bydliště nevěsty ( popř. odkud svatebčané odjedou na obřad). Zde se realizuje natáčení a focení příjezdu hostů, zdobení aut, dostrojování a líčení nevěsty, požehnání, poděkování rodičům apod.

Dále:

• záznam odjezdu na obřad
• průběh svatebního obřadu včetně gratulací
• po obřadu možné natáčení a focení novomanželů v zámeckém parku, u kašny apod.
• odjezd svatebčanů na svatební hostinu
• záznam příjezdu, zametání talíře, přípitek, společný oběd novomanželů, krájení dortu, svatební sóla, případný únos nevěsty, čtení blahopřání, dražení střevíčku a další průběh svatební hostiny

Pro konečnou úpravu svatebního záznamu je možno dodat 5-10 fotografií ženicha a nevěsty, kde jsou průběžně zachyceni od batolat do současnosti. Rovněž tak jeden výtisk svatebního oznámení. Tyto fotografie lze zakomponovat do konečného záznamu. Fotografie i oznámení bude bez poškození vráceno zpět společně s hotovou zakázkou.

 

Příklad: možný scénář maturitního plesu

Studentům maturitního ročníku nabízíme natočení maturitního plesu. Videozáznam a focení začíná např. fotkami studentů z dětství až po současnost      ( asi 3 foto ), záznam ze školy, popř. z místa vykonávání praxe a ze třídy. Průběh celého maturitního plesu (generální zkouška, zahájení, předtančení, ztužkování, sóla s rodiči a učiteli, půlnoční překvapení apod.) se závěrečným titulkem se jmény studentů a učitelů.